Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 245

O čistote a o verejnom poriadku

Informácie

Vyhlásené (platné): 21.06.2023
Účinné: 01.08.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty