Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 38

O poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 18.06.1998
Účinné: 03.07.1998
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty