Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 76

O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 15.05.2006
Účinné: 30.05.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006