Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 42

O usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice