Všeobecne záväzné nariadenie č. 6

O kronike mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 27.05.1992
Účinné: 27.05.1992
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty