Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 60

O poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov


Informácie

Vyhlásené (platné): 03.12.2001
Účinné: 01.01.2002
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty