Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 62

O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu


Informácie

Vyhlásené (platné): 11.03.2003
Účinné: 01.04.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty