Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 80

O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Informácie

Vyhlásené (platné): 13.09.2006
Účinné: 28.09.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 357,01 KB Text VZN č. 80
2. JPEG 51,83 KB Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu
3. JPEG 15,87 KB Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky