Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov MČ Košice - Staré mesto proti zámene pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice, výstavbe potravín a za odstránenie plota okolo Pravoslávneho chrámu v k.ú. Huštáky
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov z ul. Ludmanskej a Palárikovej za okamžité zrušenie stavebného povolenia na výstavbu 12-ich parkovacích miest na parc. č. 2496/4, 2496/5, 2496/8 a 2496/10 v k.ú. Skladná Košice.