Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 148

O úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí

Informácie

Vyhlásené (platné): 16.04.2014
Účinné: 01.05.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Dokumenty

1. RTF 156,58 KB Text VZN č. 148
2. RTF 175,65 KB Organizovanie verejného športového podujatia - FORM A - Formulár a vysvetlivky k oznamovacej povinnosti v celom rozsahu podľa zákona č.1/2014 Z.Z.
3. RTF 158,55 KB Organizovanie verejného športového podujatia - FORM B - formulár a vysvetlivky k oznamovacej povinnosti v zúženom rozsahu podľa VZN č. 148