Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15

O reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných zariadeniach na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 02.04.1993
Účinné: 16.04.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty