Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 170

O zriadení Školského klubu detí, Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 20.06.2016
Účinné: 05.07.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty