Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 176

O zmene hranice mestskej časti Košice-Barca a mestskej časti Košice-Juh

Informácie

Vyhlásené (platné): 02.03.2017
Účinné: 17.03.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 188,8 KB Text VZN č.176
2. PDF 162,22 KB Príloha Grafické vyobrazenie hranice MČ Košice - Barca a MČ Košice - Juh