Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 197

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2018
Účinné: 10.10.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 189,53 KB Text VZN č. 197
2. PDF 543,34 KB Príloha č.1 ÚPN-Z Košice, Košice – Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD - 02 Komplexný urban. návrh a riešenie dopravy
3. PDF 614,43 KB Príloha č.2 ÚPN-Z Košice, Košice – Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD - 03 Technická infraštruktúra - voda, kanál
4. PDF 577,67 KB Príloha č.3 ÚPN-Z Košice, Košice – Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD - 04 Technická infraštruktúra - elektrina, plyn
5. PDF 544,7 KB Príloha č.4 ÚPN-Z Košice, Košice – Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD - 05 Regulačný výkres