Všeobecne záväzné nariadenie č. 205

O zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2018
Účinné: 10.10.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty