Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 217

Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 12.08.2020
Účinné: 01.09.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty