Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 242

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“