Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 243

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Košice – Girbeš I