Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 44

Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice