Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 63

O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva


Informácie

Vyhlásené (platné): 07.05.2003
Účinné: 01.06.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty