Všeobecne záväzné nariadenie č. 70

O dani za užívanie verejného priestranstva

Informácie

Vyhlásené (platné): 10.12.2004
Účinné: 01.01.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 472,79 KB Text VZN č.70
2. RTF 44,08 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 3.2.2006
3. RTF 37,83 KB Príloha č.2 k uzn.736/2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane
4. RTF 70,48 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 28.4.2009
5. ZIP 24,46 KB Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priest.
6. RTF 37,83 KB Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane
7. RTF 123,21 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 3.1.2020
8. ZIP 24,44 KB Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priest. Zverejnené 3.1.2020
9. DOCX 23,3 KB Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane. Zverejnené 3.1.2020

Zmeny a doplnky

1. PDF 353,64 KB Zmena VZN v r. 2004 na základe UZNESENIA: 634. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 38,18 KB)
2. PDF 436,35 KB Zmena VZN v r. 2005 na základe UZNESENIA: 930. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 9,84 KB)
3. RTF 14,94 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1236. Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 11,25 KB)
4. RTF 17,69 KB Zmena VZN v r. 2007 na základe UZNESENIA: 365. Doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 13,14 KB)
5. RTF 28,12 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 495. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 14,71 KB)
6. RTF 53,1 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 736. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 16,12 KB)
7. RTF 50,28 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 444. Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 9,35 KB)
8. PDF 111,65 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1217. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 191,74 KB)
9. PDF 240,44 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 202. Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 187,08 KB)
10. PDF 278,09 KB Zmena VZN v r. 2020 na základe UZNESENIA: 400. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 189,81 KB)
11. PDF 110,51 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 563. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 195,06 KB)