Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 70

O dani za užívanie verejného priestranstva


Informácie

Vyhlásené (platné): 10.12.2004
Účinné: 01.01.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 472,79 KB Text VZN č.70
2. RTF 44,08 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 3.2.2006
3. RTF 37,83 KB Príloha č.2 k uzn.736/2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane
4. RTF 70,48 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 28.4.2009
5. ZIP 24,46 KB Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priest.
6. RTF 37,83 KB Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane
7. RTF 123,21 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 3.1.2020
8. ZIP 24,44 KB Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priest. Zverejnené 3.1.2020
9. DOCX 23,3 KB Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane. Zverejnené 3.1.2020
10. PDF 497,96 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 23.02.2022
11. ZIP 24,49 KB Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priestranstva. Zverejnené 23.02.2022
12. DOCX 23,77 KB Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane. Zverejnené 23.02.2022

Zmeny a doplnky

1. PDF 353,64 KB Zmena VZN v r. 2004 na základe UZNESENIA: 634. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 38,18 KB)
2. PDF 436,35 KB Zmena VZN v r. 2005 na základe UZNESENIA: 930. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 9,84 KB)
3. RTF 14,94 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1236. Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 11,25 KB)
4. RTF 17,69 KB Zmena VZN v r. 2007 na základe UZNESENIA: 365. Doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 13,14 KB)
5. RTF 28,12 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 495. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 14,71 KB)
6. RTF 53,1 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 736. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 16,12 KB)
7. RTF 50,28 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 444. Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (RTF - 9,35 KB)
8. PDF 111,65 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1217. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 191,74 KB)
9. PDF 240,44 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 202. Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 187,08 KB)
10. PDF 278,09 KB Zmena VZN v r. 2020 na základe UZNESENIA: 400. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 189,81 KB)
11. PDF 110,51 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 563. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 195,06 KB)
12. PDF 305,04 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 844. Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva (PDF - 78,13 KB)