Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 65

O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb


Informácie

Vyhlásené (platné): 09.09.2003
Účinné: 01.10.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 84,08 KB Text VZN č.65
2. PDF 41,14 KB Príloha č.1 Zoznam úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
3. PDF 40,17 KB Príloha č.2 Výška úhrady za zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb