Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 66

O školských obvodoch v meste Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 14.01.2004
Účinné: 29.01.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 41,23 KB Text VZN č.66
2. PDF 81,98 KB Príloha č.1 Určenie školských obvodov v meste Košice
3. RTF 12,05 KB Úplné znenie VZN č.66 zverejnené 8.11.2007
4. RTF 696,8 KB Príloha k úplnému zneniu VZN Určenie školských obvodov v meste Košice
5. RTF 13,93 KB Úplné znenie VZN č.66 zverejnené 23.11.2009
6. RTF 678,96 KB Príloha k úplnému zneniu VZN z r. 2009 Určenie školských obvodov v meste Košice