Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 71

O miestnych daniach


Informácie

Vyhlásené (platné): 10.12.2004
Účinné: 01.01.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 501,1 KB Text VZN č. 71
2. PDF 612,37 KB Príloha č.1 Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov podľa katastrálnych území mesta Košice
3. PDF 395,36 KB Príloha č.2 Hodnota stavebných pozemkov, záhrad a ostatných zastavaných plôch v SR v závislosti od veľkosti obce
4. RTF 141,95 KB Úplné znenie VZN č. 71 zverejnené 26.1.2006
5. RTF 217,57 KB Úplné znenie VZN č.71 zverejnené 30.1.2009