Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 74

O režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice