Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 180

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Slivník“

Informácie

Vyhlásené (platné): 28.04.2017
Účinné: 13.05.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 191,98 KB Text VZN č. 180
2. ZIP 1,75 MB Príloha č.1 Záväzná časť vrátane schémy záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
3. PDF 2,38 MB Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy
4. PDF 2,1 MB Príloha č.3 Technická infraštruktúra– vodovod, kanalizácia, teplovod
5. PDF 2,06 MB Príloha č.4 Technická infraštruktúra–zásobovanie elektrinou a plynom
6. PDF 2,16 MB Príloha č.5 Regulačný výkres