Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2021 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025 a Akčný plán Programu rozvoja mesta na roky 2019-2021 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ. Zároveň informujeme, že termín prerokovania je predĺžený do 30.11.2020.