Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Cieľom projektu je inovovať metódy, formy a obsah 3 skupín predmetov s využitím IKT s dôrazom na vnímanie Košického regiónu, a integráciu detí so špeciálnymi potrebami.
Cieľom projektu je zefektívnenie dopravnej obslužnosti územia mesta Košice prostredníctvom modernizácie električkových tratí v rámci IDS - výstavba trate integrovanej koľajovej dopravy v existujúcej polohe súčasnej električkovej trate od Námestia Maratónu mieru po Staničné námestie a stavby „Obratisko Staničné námestie" a „Obratisko Námestie Maratónu mieru".