Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Hlavným cieľom projektu je výstavba detského ihriska a vybudovanie bezpečnej oddychovej zóny s preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskom a lavičkami vyrobenými z ekologicky nezávadných materiálov pre bezpečné a aktívne trávenie času detí
Cieľom projektu je zlepšenie kvality každodenného života starších ľudí a ich sociálnu inklúziu pomocou vhodných informačno- komunikačných riešení.
Cieľom projektu je navrhnúť stratégiu pre integráciu rómskeho obyvateľstva prostredníctvom rovnakých príležitostí. Projekt je zameraný na znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie kvalifikácie cieľovej skupiny.
Projekt je zameraný na predstavenie inteligentných riešení hromadnej dopravy, ktoré by prispeli k zvýšeniu používania verejnej dopravy, výmenu informácií medzi jednotlivými mestskými dopravnými podnikmi, propagáciu mesta Košice a celého regiónu
Hlavným cieľom projektuje rozvoj mestského turizmu v marginalizovaných regiónoch, zlepšenie prepojenia medzi dopravnými koridormi v smere sever – juh, zviditeľnenie mesta Košice a regiónu a zatraktívnenie mesta ako dôležitej turistickej tepny
Mesto Košice sa spolu s ďalšími štrnástimi partnermi z Európy podieľa v rámci programu INTERREG IVC v projekte SufalNet4eu, v ktorom chce získať skúsenosti a poznatky od partnerov, ako zatraktívniť uzatvorené skládky odpadov na území mesta
Mesto Košice je slovenským projektovým partnerom projektu PERIURBAN, programu Interreg IVC. Na projekte PERIURBAN participuje celkovo 14 projektových partnerov z jedenástich krajín Európy