Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Cieľom projektu je inovovať metódy, formy a obsah 3 skupín predmetov s využitím IKT s dôrazom na vnímanie Košického regiónu, a integráciu detí so špeciálnymi potrebami.