Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 1997

Verejné ocenenia mesta Košice

1997

  

 Čestné občianstvo mesta Košice

 
Doc. MUDr. Anton Neuwirth, CSc.

 

 Cena mesta Košice

 
Ing. Michal Kováč, CSc.
dr. Primo Nebiolo

 

 Cena primátora mesta Košice

 
RNDr. Ľuboslava Fertáľová
MUDr. Imrich Lazúr
Ing. Michal Müller
Alexander Weber
Ing. Tarášek Štefan
Ing. Mjartan Vladimír
Ing. Vinc Ján
Ing. Schürger Jozef
Ing. Laciak Ján
Ing. Valent Peter
Ing. Pillár Vincent, DrSc.
Ing. Pšenčík Dušan
Ing. Alexander Rezeš
Istvan Gyulai ( Maďarsko ) - 3.10.1997
(generálny sekretár medzinárodnej amatérskej atletickej federácie)

Kolektív nohejbalového klubu DPMK, a.s. Košice

 

 Plaketa primátora mesta Košice

 

Ing. Gabriel Fischer
Ing. Valentín Stanislav
Ing. Peter Šulek
Ing. Jozef Kurimský
Zoltán Pavlovský
Michal Krendžallák
Ondrej Janoško
Ing.arch. Alexander Lami
Juraj Jaško
Alojz Harbal
Kamil Malíček
Ing. Ladislav Synak
Ondrej Fecko
Július Železník
Jozef Klimo
Ing. Mária Baňasová

Mgr. Marián Kleis
Gejza Szabados
Ing. Martin Mikita
Ing. Julián Tomaštík
PhDr. Pavol Máčala
Ing.arch. Petronela Királyová
PhDr. Ivan Kimák
Martin Adzima
Eva Kováčová
Alžbeta Chlebová
Ľudovít Bundschuch
Imrich Varga
MVDr. Lucia Cangárová
Ing. Ivan Tyčiak
PhDr. Marcela Ďurišová

Plaketa primátora mesta Košice odovzdaná 3.10.1997 pri príležitosti Majstrovstiev sveta v polmaratóne, ktoré sa uskutočnili v Košiciach:

Piere Weiss (Francúzsko)
generálny riaditeľ medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Sandro Giovannelli (Taliansko)
riaditeľ súťaží medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Erik Savard (Kanada)
koordinátor súťaží medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Róbert Stinson (Veľká Británia)
organizačný delegát medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Giuseppe Mastropasqua (Taliansko)
technický delegát medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Gabriel Dollé (Francúzsko)
zdravotný a dopingový delegát medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Mark Butler (Veľká Británia)
mediálny delegát medzinárodnej amatérskej atletickej federácie

Otto Klappert (Nemecko)
predseda komisie pre cezpoľné a cestné behy medzinár. amatérskej atletickej federácie

Jan Zmek (Švajčiarsko)
sponzorský manager ISĽ