Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 1998

Verejné ocenenia mesta Košice

1998

 

 Čestné občianstvo mesta Košice

 
Ivan Sokol

 

 Cena mesta Košice

 
Karol Petróczi
prof. Ing. Karol Marton, DrSc.
Ján Maskaľ
Ing. Ján Kaša, in memoriam
Dr. Oliver Rácz, in memoriam
Dr. Štefan Butkovič a manželka Mária Butkovičová
Mgr. Marián Žigala a manželka Ing. Marietta Žigalová
Ladislav Bottlík

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v meste Košice
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Košiciach

 

 Cena primátora mesta Košice

 
JUDr. Štefan Daňo
Ing. Jozef Kurimský
Ing. Alojz Doležal
PhDr. Pavol Mutafov
Ján Kiszel
Ing. Ján Jakubčiak
Ing. Dušan Belobrad
Erika Dolná
JUDr. Katarína Dudíková
Ing. Jozef Filas, CSc.
Juraj Halász
Anna Mária Ferenczyová

 

 Plaketa primátora

 
Aladár Adamec
Ing. Eugen Pastor