Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 2003

Verejné ocenenia mesta Košice

2003

  

 Cena mesta Košice

 
John Harald Goodish - 1.3.2003
MUDr. Vojtech Blaško
ThDr. Július Filo st.
Ing. Mgr. Blažej Krasnovský, in memoriam
Elena a Marián Kleisovci
Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.
Ing. Jozef Psotka, in memoriam
Jozef Ličko
Mons. Jozef Tóth

Nohejbalový klub DPMK
Collegium Technicum, miešaný spevácky zbor
Kolektív Transplantačného centra pri FNsP v Košiciach

 

 Cena primátora mesta Košice

 
MUDr. Boris Boča, in memoriam
Attila Boris
Jozef Červínka
PhDr. Štefan Jačiansky, in memoriam
JUDr. Jozef Kirst
Doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.
plk. Ing. Emil Melničák

Kolektív pracovníkov Cestných stavieb, a.s., závodu 01 Košice
Kolektív Pohotovostného policajného útvaru odboru poriadkovej polície KR PZ pod velením pplk. Ing. Júliusa Toriského
Kolektív pracovníkov porážky a porcovne Spoločnosti Hydina ZK, a.s.
Detská nemocnica Košice

 

 Plaketa primátora

 
plk. prof. Ing. Miroslav Grega, CSc. - 24.1.2003
Alfréd Howad - 18.3.2003
Ivan Labanský
Jozef Minárik
Anna Papiežová
plk. MUDr. Mikuláš Prokop
Jolana Šárogová
Ing. Jarmila Repovská

Kolektív redakcie športu a motorizmu STV v Košiciach
Kolektív vzpieračského oddielu Viktória Športhala Košice