Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 2002

Verejné ocenenia mesta Košice

2002

  

 Cena mesta Košice

 
JUDr. Štefan Daňo
Ján Dulin
Ján Hanák
Ján Kiszel, in memoriam
Ing. Eugen Labanič
Ing. Jozef Pavelka, in memoriam
JUDr. Jozef Plachý
Ing. Dušan Pšenčík
Agnesa Vargová
Vojtech Záhorský

Východoslovenské múzeum Košice
Technická univerzita v Košiciach
Spevácky zbor Karpaty

 

 Cena primátora mesta Košice

 
plk. MUDr. Michal Beca
JUDr. Anton Bidovský
Ján Bodnár
Magdaléna Kapcárová
Ing. Peter Kolár
Ing. Jozef Presalovič
Mgr. Peter Rašev
Prof. Ing. Jaroslav Timko, CSc.

kolektív Transfúzneho oddelenia FNsP
kolektív matematikov pod vedením prof. RNDr. S. Jendroľa, DrSc.
Regionálne štúdio STV v Košiciach

 

 Plaketa primátora

 
Jozef Čukan
Radomír Dudáš
Anna Kovářová
JUDr. Ján Novotný
Ing. Milan Sládeček
Štefan Margita - 10.5.2002
Rastislav Staňa - 16.5.2002
Jerguš Bača - 16.5.2002
Ladislav Nagy - 16.5.2002
Ján Margita - 16.6.2002
Ing. Arpád Schwartz - 20.8.2002
Ing. Marta Horváthová - 11.9.2002
Ing. Karol Iglódy - 11.9.2002
Ing. Václav Kohoutek - 11.9.2002
Ing. Karol Labaš - 11.9.2002
Ing. Igor Reiprich, CSc. - 11.9.2002
Ing. Ladislav Olexa - 11.9.2002
Ing. Ján Šarák - 11.9.2002
Ing. Brigita Salaiová, CSc. - 11.9.2002
Ladislav Molčan - 21.11.2002

Športové gymnázium v Košiciach - 1.10.2002