Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 2005

Verejné ocenenia mesta Košice

2005

 

 Cena mesta Košice

 
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
MVDr. Milan Čížek, PhD.
RNDr. Michal Čverčko, CSc.
Mons. doc. ThDr. PhDr. Pavol Dráb, PhD.
Katarína Chovanová
Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Christopher J. Navetta
Július Regec
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
Katarína Tóthová, in memoriam

Arcidiecézna charita v Košiciach
Krajská pedagogicko - psychologická poradňa pre stredné školy
Štátne divadlo v Košiciach

 

 Cena primátora mesta Košice

 
Ing. Juraj Augustín
JUDr. Jozef Dieneš, CSc.
Mgr. Leontin Dohovič
Ing. Dezider Fröhlich
Božena Hanáková
kpt. v. v. Ing. arch. Ladislav Horák, CSc.
Ing. arch. Pavol Merjavý
Gejza Szabados
Ladislav Stropkai
Eugen Wágner

Knižnica pre mládež mesta Košice
Klub turistov mesta Košice
Kolektív zamestnancov U.S.Steel Košice, s.r.o.

 

 Plaketa primátora

 
JUDr. Štefan Beneč
Alžbeta Chmelárová
Svätopluk Písecký
Božena Plichtová
Vincent Varga
Ján Sakáč
Ing. Anetta Smiková
Karol Vojtaník