Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 2004

Verejné ocenenia mesta Košice

2004

 

 Čestné občianstvo mesta Košice

 
Jozef kardinál Tomko

 

 Cena mesta Košice

 
Prof. Juraj Bartusz, akad. soch.
Miloslav Danko
Ľudovít Feld, in memoriam
Ing. Alexander Jiroušek
sestra predstavená Alžbeta Kiššidayová
Igor Kočiš
Mgr. Pavol Kušnír, in memoriam
Prof. MUDr. Michal Pichanič, DrSc.
Arpád Račko akad. soch.
Vojtech Seliga

Košické biskupstvo
Špeciálna škola pre telesne postihnutých, Opatovská 97, Košice
Detský folklórny súbor Železiarik a súbor Železiar

 

 Cena primátora mesta Košice

 
Oľga Adámková
RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc.
Anna Džubíková
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Prof. Ing. Karol Florián, DrSc.
JUDr. Anton Gábor
Milan Godla
plk. MUDr. Milan Husťák
Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.
Mgr.art. Július Klein
Dana Košická
Jozef Kožárik
Alexander Laskovský, in memoriam
Mgr. Helena Miškufová
Štefan Plajdičko

Gymnázium Poštová 9 v Košiciach
Folklórny súbor Borievka
Sláčikový orchester Musica Iuvenalis

 

 Plaketa primátora

 
Igor Dohovič
PhDr. Jozef Jarkovský
Margita Klímová
Mgr. Jaroslav Kozák
Vladimír Mezencev
MUDr. Ján Michalko
Ing. Ján Novotný
Doc. RNDr. František Olejník, CSc.
Ing. Vincent Lukáč (udelená 11.2.2004)
Ján Kozák (udelená 17.4.2004)
Anton Flešár (udelená 2.5.2004)