Prejsť na obsah

Verejné ocenenia mesta Košice v roku 2000

Verejné ocenenia mesta Košice

2000

  

 Cena mesta Košice

 
MUDr. Ladislav Turcsányi
MUDr. Michal Králik, CSc.
Ing. Ján Margita
Juraj Barbarič
Dr.h.c. doc. Ing Miloš Somora, CSc.
Mgr. Jaroslav Horváth

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie VSŽ Nemocnica a.s. Košice - Šaca
Štátna filharmónia Košice
Kolektív pracovníkov Traťového obvodu Košice

 

 Cena primátora mesta Košice

 
Ružena Šlárková
Ing. Libuše Ducháčková
Ing. Blažej Štefan, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Jurkovič, CSc.
Ladislav Buľko
Ing. Valentín Stanislav
Klaudia Kinská
Imrich Skalina

Letecká akrobatická skupina "Biele albatrosy"
Kolektív divadla Romathan

 

 Plaketa primátora

 
Ing. Pavol Handžák
Vojtech Fodor
MUDr. Vladimír Pramuk
doc. MUDr. Ladislav Mirossay, CSc.
Ing. Gabriel Eichler (11.2.2000)
prof. RNDr. Vladimír Hajko, DrSc. (29.9.2000)

Útvar hlavného architekta mesta Košice